Kết quả sau khi sử dụng sản phẩm

                                      Sẹo lõm (trước và sau khi sử dụng Scar Esthetique)

 

                                        Sẹo thâm trước và sau khi sử dụng Scar Esthetique

 

                                        Sẹo lồi do tai nạn trước và sau khi sử dụng Rejuvasil

 

                                               Kết quả sau khi sử dụng sản phẩm trị sẹo

 

                                               Trước và sau khi trị sẹo lồi Rejuvasil      

                  

Trước khi sử dụng Rejuvasil

Sau khi sử dụng Rejuvasil

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: